Šiaulių greitoji Siauliu greitoji Šiaulių greitoji Siauliu greitoji
KĄ DARYTI
IŠTIKUS NELAIMEI
GREITOSIOS DISPEČERIUI
TIKSLIAI ATSAKYKITE
GREITĄJĄ PAGALBĄ
KVIESKITE

Kilus gaisrui kvieskite ugniagesius 112

Išsiliejus nuodingoms medžiagoms

praneškite 112.
Skubiai pasišalinkite iš užterštos teritorijos.

Paskambinę į greitąją
pagalbą, labai aiškiai
ir tiksliai atsakykite į
dispečerio klausimus,
nes kiekviena sekundė
labai brangi. Primename,
pokalbiai su dispečeriu
yra įrašomi.

112
Telia

112
Bitė

112
Tele2

112
Bendrasis pagalbos telefonas

SVARBI INFORMACIJA KIEKVIENAM
Apie įstaigą

Viešoji įstaiga Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stotis (Šiaulių GMPS) teikia operatyvią kvalifikuotą pagalbą, kai yra tiesioginė grėsmė paciento gyvybei arba ta grėsmė tuoj pat gali kilti.

Šiaulių greitoji pagalbą teikia visą parą darbo, švenčių ir poilsio dienomis.

Skubi būtinoji medicinos pagalba teikiama nemokamai visiems asmenims be jokių išimčių.
Telefono numeris: 112
 Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. rugsėjo 22 d.
Mūsų širdys ir rankos - Ukrainai!
 Plačiau

Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. rugsėjo 10 d.
Auksinės insulto minutės – laikas veikti!

Insultas, tai - ūminis galvos smegenų kraujotakos sutrikimas.
Susirgus insultu, žmogaus bei jo artimųjų gyvenimas gali pasikeisti negrįžtamai.
Insultas yra viena dažniausių mirties ir pagrindinė ilgalaikės negalios priežastis.

Plačiau


Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. spalio 24 d.
VII Lietuvos greitosios medicinos pagalbos žaidynės
         Šiaulių greitosios medicinos pagalbos (GMP) stoties komanda – gydytojas Tadas Stankevičius, bendruomenės slaugytoja Džiuljeta Ozolienė ir vairuotojas Virginijus Vilčiauskas – šauniai pasirodė kasmetinėse Lietuvos greitosios medicinos pagalbos VII žaidynėse, kurios vyko Molėtų rajone, Dubingių seniūnijoje, prie Asvejos ežero ir tapo rungties „Vaikų gelbėtojai 2013“ nugalėtojais.

 


Paskutinio atnaujinimo data: 2018 m. rugsėjo 11 d.
Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros nacionalinis kontaktinis centras
Europos piliečiai, nesvarbu, kur jie gyvena, turi teisę rinktis, kurioje Europos Sąjungos šalyje gydytis ir gauti išlaidų kompensaciją. Ši teisė įtvirtinta visoje ES 2013 m. spalio 25 d. įsigaliojusioje Tarpvalstybinių sveikatos priežiūros paslaugų direktyvoje. Bet kurios šalies pacientas visą informaciją gali gauti įsteigtuose nacionaliniuose kontaktiniuose centruose arba iš sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų. Lietuvoje įsteigtas Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros nacionalinis kontaktinis centras pradėjo savo veiklą ir pristato savo interneto svetainę. Nuoroda

 Plačiau

Paskutinio atnaujinimo data: 2018 m. rugsėjo 10 d.
Įdiegta nauja sistema

Iki 2013 metų kiekvienoje Šiaulių apskrities greitosios medicinos pagalbos įstaigoje veikė atskira dispečerinė tarnyba. Tobulinant greitosios medicinos pagalbos pajėgų valdymą ir didinant tarnybos operatyvumą, Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stotyje nuo 2013 m. vasario mėnesio įdiegta nauja pajėgų valdymo ir skambučio priėmimo bei registravimo sistema – įkurta centrinė Šiaulių apskrities dispečerinė.

Plačiau
 


Paskutinio atnaujinimo data: 2018 m. rugsėjo 10 d.
Svarbiausi pirmosios pagalbos principai
 • Išgabenti nukentėjusįjį iš pavojaus židinio.
 • Užkirsti kelią tolesniam žalojančių veiksnių poveikiui.
 • Užmegzti kontaktą su sužeistuoju.
 • Imtis veiksmų, jei sužeistasis nerodo jokių gyvybės požymių.
 • Malšinti skausmą.
 • Nustatyti, kam pirmiausia teikti pagalbą.


Paskutinio atnaujinimo data: 2018 m. rugsėjo 10 d.
Pagrindinės taisyklės teikiant pirmąją pagalbą
 • Įvykio vietoje veikti ramiai, ryžtingai ir organizuoti pirmosios pagalbos teikimą.
 • Pasirūpinti, kad nelaimingo atsitikimo aplinkybės būtų išsaugotos įvykiui tirti.
 • Iškviesti greitąją medicinos pagalbą.
 • Prieš teikiant pagalbą reikia įvertinti esamus sužeidimus, kad nepablogintumėte nukentėjusiojo būklės.
 • Būklę vertinti reikia greitai. Jeigu yra keletas nukentėjusiųjų, pirmiausia teikti pagalbą sunkiausiai nukentėjusiems.
 • Apžiūrėjus nukentėjusįjį išsiaiškinti, ar yra pavojus svarbiausioms gyvybinėms funkcijoms – sąmonei, kvėpavimui ir kraujo apytakai.


Paskutinio atnaujinimo data: 2018 m. rugsėjo 10 d.
Gaivinimas

Gaivinti reikia tik tuos, kurie yra be sąmonės, nekvėpuoja ir kuriems gali būti sustojusi kraujo apytaka (kai nėra pulso). Jei žmogus be sąmonės, bet kvėpuoja normaliai, gaivinti jo nereikia, užtenka nukentėjusįjį paguldyti ant šono, pravalyti (jei yra užkimšti) kvėpavimo takus ir stebėti, kol atvyks medikai.Paskutinio atnaujinimo data: 2018 m. rugsėjo 10 d.
Švenčių, poilsio dienomis būtinoji medicinos pagalba teikiama:
suaugusiesiems  –  Respublikinės Šiaulių ligoninės priėmimo sk., 
                                   Kudirkos g. 99, tel. (8 41) 524 252;
 
              vaikams  –  Vaikų ligų klinikų priėmimo sk.,
                                   Architektų g. 77, tel. (8 41) 523 028.
 


Paskutinio atnaujinimo data: 2018 m. rugsėjo 10 d.