Šiaulių greitoji Siauliu greitoji Šiaulių greitoji Siauliu greitoji
Ką daryti ištikus nelaimei


KILUS GAISRUI

  • Kvieskite į pagalbą ugniagesius telefonu 112.
  • Jei turite gesintuvą, pabandykite gesinti ugnį patys. Gesintuvo veikimo laikas – apie 30 s.
  • Suteikite pagalbą kitiems.
  • Ieškokite vaikų po lovomis ar spintose.
  • Patalpose judėkite pasilenkę prie grindų.
  • Ugniai išsiplėtus, skubiai išeikite iš degančių patalpų.

Pirmoji pagalba: Išneškite nukentėjusįjį ar nukentėjusiuosius į saugią vietą, kol atvyks medikai, nudegimus galima šaldyti (vandeniu).


IŠSILIEJUS NUODINGOMS MEDŽIAGOMS

  • Skubiai išeikite iš užterštos teritorijos.
  • Kvėpuokite per sudrėkintą audeklą.
  • Slėpkitės neužterštose uždarose patalpose.
  • Praneškite 112 tarnybai.

Pirmoji pagalba: Išeiti į gryną orą. Nusivilkti užterštus rūbus. Akis ir atviras kūno vietas plauti vandeniu. Kreiptis į medikus.Paskutinio atnaujinimo data: 2018 m. rugsėjo 10 d.