Šiaulių greitoji Siauliu greitoji Šiaulių greitoji Siauliu greitoji
Pranešimas apie įstaigos reorganizavimą
 

Pranešimas apie įstaigos reorganizavimąVadovaujantis LR Civiliniu kodeksu, LR viešųjų įstaigų įstatymu ir kitais teisės aktais, viešoji
įstaiga Šiaulių greitosios medicinos pagalbos sotis (kodas 145370763, buveinės adresas Vytauto g.
101, Šiauliai, registro tvarkytojas Juridinių asmenų registras) praneša, kad yra parengtos viešosios
įstaigos Panevėžio miesto greitosios medicinos pagalbos stoties, viešosios įstaigos Marijampolės
greitosios medicinos pagalbos stoties, viešosios įstaigos Mažeikių greitosios medicinos pagalbos
centro, VŠĮ Plungės rajono medicinos pagalbos, viešosios įstaigos Kaišiadorių greitosios medicinos
pagalbos stoties, viešosios įstaigos Raseinių rajono greitosios medicinos pagalbos stoties, viešosios
įstaigos Akmenės rajono greitosios medicinos pagalbos centro, viešosios įstaigos Kauno rajono
greitosios medicinos pagalbos stoties, viešosios įstaigos Šiaulių greitosios medicinos pagalbos
stoties, viešosios įstaigos Radviliškio rajono greitosios medicinos pagalbos centro, viešosios
įstaigos Molėtų greitosios medicinos pagalbos centro, viešosios įstaigos Klaipėdos greitosios
medicinos pagalbos stoties, viešosios įstaigos Jonavos greitosios medicinos pagalbos stoties,
viešosios įstaigos Alytaus rajono savivaldybės greitosios medicinos pagalbos stoties, viešosios
įstaigos Greitosios medicinos pagalbos stoties (toliau Reorganizuojamos įstaigos) reorganizavimo
jungimo būdu prijungiant jas prie viešosios įstaigos Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos
stoties (toliau – Reorganizavime dalyvaujanti įstaiga) reorganizavimo sąlygas (toliau –
Reorganizavimo sąlygos), kurios nustato Reorganizuojamų įstaigų prijungimo prie Reorganizavime
dalyvaujančios įstaigos reorganizavimo tvarką. Procese dalyvaujančios Reorganizuojamos įstaigos
– po reorganizavimo veiklą baigiančios įstaigos, kurios visą turtą, kapitalą, įsipareigojimus, teises ir
pareigas perduoda Reorganizavime dalyvaujančiai įstaigai, kuri po reorganizacijos keičia
pavadinimą į Greitosios medicinos pagalbos tarnybą nuo naujos redakcijos įstatų įregistravimo
Juridinių asmenų registre dienos. Su Reorganizavimo sąlygomis ir kitais susijusiais su
reorganizacija dokumentais, numatytais VLR viešųjų įstaigų įstatyme galima susipažinti įstaigos
internetinėje svetainėje www.siauliugreitoji.lt.

Reorganizavimo sąlygų aprašas čia

Paskutinio atnaujinimo data: 2023 m. sausio 08 d.