Šiaulių greitoji Siauliu greitoji Šiaulių greitoji Siauliu greitoji
Susitikimai

Susitikimai įstaigoje:

  • Įstaigos darbuotojų susitikimai su asmenimis, turinčiais privačių interesų, neplanuojami.


Paskutinio atnaujinimo data: 2021 m. rugsėjo 10 d.