Šiaulių greitoji Siauliu greitoji Šiaulių greitoji Siauliu greitoji
Naujienos, aktualijos
VII Lietuvos greitosios medicinos pagalbos žaidynės
         Šiaulių greitosios medicinos pagalbos (GMP) stoties komanda – gydytojas Tadas Stankevičius, bendruomenės slaugytoja Džiuljeta Ozolienė ir vairuotojas Virginijus Vilčiauskas – šauniai pasirodė kasmetinėse Lietuvos greitosios medicinos pagalbos VII žaidynė
se, kurios vyko Molėtų rajone, Dubingių seniūnijoje, prie Asvejos ežero ir tapo rungties „Vaikų gelbėtojai 2013“ nugalėtojais.


    

 

Sveikiname!

Savaitraščio "Lietuvos sveikata" jau dešimtą kartą surengtuose "Metų vadovo" rinkimuose už nuopelnus sveikatai Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stoties vyriausioji gydytoja Eugenija Kukaitienė pelnė "Metų novatorės 2012" titulą. 

Nuo 1991 m. viešosios įstaigos Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stoties vyriausiąja gydytoja dirbanti Eugenija Kukaitienė daug dėmesio skiria įstaigos darbuotojų kvalifikacijos kėlimui, įstaigos materialinės bazės stiprinimui, gyventojų sveikatos klausimais dažnai pasisako regiono bei šalies žiniasklaidoje.

Vienas didžiausių ir reikšmingiausių darbų pastaraisiais metais, tobulinant greitosios medicinos pagalbos pajėgų valdymą ir didinant tarnybos operatyvumą, įstaigoje įdiegta nauja paslaugų valdymo ir skambučio priėmimo bei registravimo sistema – įkurta centrinė Šiaulių apskrities dispečerinė.

2012 m. Lietuvos medicinos darbuotojų dienos proga E. Kukaitienei buvo suteiktas nusipelniusio Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojo vardas, medikė apdovanota Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojo garbės ženklu.


Šiaulių greitojoje – modernus pajėgų valdymas
  Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stoties vyriausiosios gydytojos Eugenijos Kukaitienės
rankose - prizas už iškovotą pirmąją vietą
GMP žaidynėse 2012 metais


VšĮ Šiaulių greitosios medicinos pagalbos (Šiaulių GMP) stotis sėkmingai perėmė visos Šiaulių apskrities greitosios pajėgų valdymą. Šią savaitę centralizuotoje stoties dispečerinėje baigta diegti standartizuota kompiuteriu valdoma kvietimo priėmimo ir greitosios medicinos pagalbos pajėgų valdymo sistema.

PlačiauVšĮ  Šiaulių  greitosios medicinos pagalbos (Šiaulių GMP) stoties centralizuota dispečerinė šiais metais sėkmingai įdiegė  standartizuotą  kompiuteriu valdomą  kvietimo priėmimo ir  greitosios medicinos pagalbos pajėgų valdymo  sistemą.

Plačiau


 
Iki 2013 metų kiekvienoje Šiaulių apskrities greitosios medicinos pagalbos įstaigoje veikė atskira dispečerinė tarnyba. Tobulinant greitosios medicinos pagalbos pajėgų valdymą ir didinant tarnybos operatyvumą, Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stotyje nuo 2013 m. vasario mėnesio įdiegta nauja pajėgų valdymo ir skambučio priėmimo bei registravimo sistema – įkurta centrinė Šiaulių apskrities dispečerinė.2012 m. VI-osios žaidynės Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. 324 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos koncepcijos patvirtinimo“ pakeitimo (Žin., 2011, Nr. 55-2679)

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras.
Įsakymas „Dėl greitosios medicinos pagalbos pertvarkos gairių patvirtinimo

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 324
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo
Nr. V-435 redakcija):

GMP paslaugas teikiančių įmonių, įstaigų ir jų padalinių (toliau – GMP įstaiga) uždavinys – pradėti teikti būtinąją medicinos pagalbą įvykio vietoje ir, jei reikia, sergančius ar sužeistus asmenis skubiai nugabenti į stacionarinę asmens sveikatos priežiūros įstaigą (toliau – ASPĮ) arba patarti jiems kreiptis į ambulatorinę ASPĮ.

Pagrindinis GMP reformos tikslas – pertvarkyti GMP paslaugų teikimą, užtikrinti ilgalaikį ir veiksmingą GMP sistemos valdymą, siekiant užtikrinti GMP paslaugų efektyvumą, prieinamumą ir kokybę.

Šiuo metu GMP paslaugas teikia 56 viešosios įstaigos ir jų padaliniai, kurių steigėjai yra savivaldybės, ir 4 privačios įmonės.

GMP paslaugoms teikti GMP įstaigos sudaro GMP brigadas. GMP iškvietimus priima, registruoja, iškvietimo metu gautą informaciją įvertina ir GMP brigadoms perduoda GMP dispečerinės.

GMP dispečerinių paskirtis – reaguoti į telefonu gautus asmenų prašymus ir (arba) BPC gautus pranešimus apie GMP paslaugų poreikį: teikti reikalingą ir kompetentingą informaciją telefonu ir į iškvietimo vietą išsiųsti GMP brigadas. Kol pradės veikti BPC regioniniai padaliniai ir bus užtikrintos techninės galimybės, telefonu gautus asmenų prašymus suteikti būtinąją medicinos pagalbą vykdys GMP dispečerinės. Pradėjus veikti BPC regioniniams padaliniams, GMP dispečeriai reaguos į telefonu gautus asmenų prašymus suteikti būtinąją medicinos pagalbą per BPC ir tiesiogiai.

Siekiant užtikrinti efektyvią GMP dispečerinių veiklą, palaipsniui vykdomas


GMP ĮSTAIGŲ DISPEČERINIŲ PERTVARKYMAS:

  • Vadovaujantis Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo ir išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. V-1131 (Žin., 2010, Nr. 158-8058), 17 punkto nuostatomis, rengiamas GMP dispečerinių pertvarkymo planas, kuriame numatoma, kad vykstant BPC regioninių padalinių plėtrai GMP dispečerinių funkcijos vykdomos apskričių centrų GMP įstaigose;
  • Sveikatos apsaugos ministerija, atsižvelgdama į patvirtintą GMP dispečerinių pertvarkymo planą, suderina su BPC technologijų atnaujinimo dispečerinėse poreikį;
  • Diegiama GMP brigadų pajėgumų valdymo sistema. Įdiegus GMP brigadų pajėgumų valdymo sistemą, GMP iškvietimas būtų perduodamas arčiausiai įvykio vietos esančiai GMP brigadai;
  • Parengiamas GMP iškvietimų algoritmas. BPC dispečeriai, priėmę iškvietimą ir išsiaiškinę, kad reikalinga skubi medicinos pagalba, perjungia pokalbį į GMP dispečerinę, o jei reikia kelių tarnybų pagalbos (eismo įvykiai, gaisrai, kitos ekstremalios situacijos), informacija apie įvykį perduodama tiesiai GMP brigadai ir jos veiksmus koordinuoja BPC;
  • Nuolat tobulinama GMP brigadų ir GMP dispečerių profesinė kvalifikacija.


Paskutinio atnaujinimo data: 2018 m. rugsėjo 10 d.