Šiaulių greitoji Siauliu greitoji Šiaulių greitoji Siauliu greitoji
Mokamos

VšĮ Šiaulių GMPS teikia šias mokamas paslaugas:

  • Pacientų transportavimas greitosios medicinos pagalbos automobiliu, prižiūrint GMP medikų brigadai pacientų arba artimųjų prašymu;
  • Budėjimas kultūros, sporto ar kituose renginiuose.


Vienkartiniam GMP paslaugų teikimui užpildyti prašymą

Vienkartiniam GMP paslaugų teikimui (paciento pervežimui) reikia užpildyti PRAŠYMĄ (parsisiųsti *.doc ). 
Prašymą galima užpildyti atėjus į VšĮ Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stoties sekretoriatą, Vytauto g. 101, arba siųsti el. paštu info@siauliugreitoji.lt, faksu (8 41) 598 431. GMP paslaugos bus suteiktos iš anksto už jas apmokėjus Šiaulių GMPS buhalterijoje.
Periodiškam GMP paslaugų teikimui sudaroma sutartis.
Vienkartiniam GMP paslaugų teikimui (budėjimui kultūros ir sporto renginių metu) reikia užpildyti PRAŠYMĄ, jį siųsti el. paštu info@siauliugreitoji.lt, faksu (8 41) 598 431 arba atnešti į VšĮ Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stoties sekretoriatą, Vytauto g. 101. GMP paslaugos bus suteiktos apmokėjus išankstinę sąskaitą-faktūrą pavedimu arba atsiskaičius grynaisiais įstaigos kasoje.


Mokamų paslaugų įkainiai

2014 m. rugsėjo 25 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-302 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2003 m. vasario 6 d. sprendimo Nr. T-612 „Dėl VšĮ Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stoties teikiamų papildomų pervežimo paslaugų kainų patvirtinimo” pakeitimo” patvirtintas viešosios įstaigos Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stoties mokamų paslaugų kainų sąrašas:

Eil. Nr.

Pavadinimas

Kaina Eur (be PVM)

1.

Greitosios medicinos pagalbos paslauga (1 val.)

nn.rr

2.

Kilometro kaina

tt.hh

Suma už greitosios medicinos pagalbos paslaugą apskaičiuojama pagal formulę:

MS = KV × t + KK × S,
kai:
MS – suma už greitosios medicinos paslaugą;
KV – greitosios medicinos pagalbos paslaugos kaina (1 val.);
t – kelionėje sugaištas laikas;
K – 1 kilometro kaina;
S – nuvažiuotų kilometrų skaičius.


Išrašas iš „GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS PASLAUGŲ TEIKIMO IR IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO“, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymu  Nr. V-1131

Be paslaugų, apmokamų iš PSDF biudžeto, GMP paslaugų teikėjai teikia ir kitas paslaugas:
5.1. pacientų pervežimo iš vienos stacionarinės ASPĮ į kitą stacionarinę ASPĮ toliau gydyti;
5.2. pacientų pervežimo iš vienos ASPĮ į kitą ASPĮ diagnostinėms, gydomosioms procedūroms ar tyrimams atlikti, jei pervežimas būtinas dėl paciento sveikatos būklės (indikacijas suderina siunčiančioji ir priimančioji įstaigos);
5.3. pacientų pervežimo iš stacionarinės ASPĮ į namus po stacionarinio gydymo, jei tai būtina dėl paciento sveikatos būklės (indikacijas nustato siunčiančioji ASPĮ);
5.4. pacientų transportavimo jų ar jų artimųjų prašymu, jei tai nėra būtina dėl paciento sveikatos būklės.
6. 5.1–5.3 punktuose numatytais atvejais paciento pervežimo išlaidas apmoka siunčiančioji ASPĮ pagal sutartį su GMP paslaugų teikėju, 5.4 punkte numatytu atveju pacientas moka savo lėšomis.Paskutinio atnaujinimo data: 2018 m. rugsėjo 10 d.