Šiaulių greitoji Siauliu greitoji Šiaulių greitoji Siauliu greitoji
Projektinė veikla
Viešoji įstaiga Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stotis aktyviai dalyvauja projektinėje veikloje.

„Prevencinė veikla su valkataujančiais ir elgetaujančiais asmenimis“ 
Kartu su 
policija, probacijos tarnyba ir NVO (ne vyriausybinėmis organizacijomis) vykdydamas Šiaulių miesto savivaldybės finansuojamas projektas „Prevencinė veikla su valkataujančiais ir elgetaujančiais asmenismis“.

„Lietuvos greitosios medicinos pagalbos žmogiškųjų išteklių profesinės kvalifikacijos tobulinimas“   
Vykdydama ES finansuojamą projektą „Lietuvos greitosios medicinos pagalbos žmogiškųjų išteklių profesinės kvalifikacijos tobulinimas“, Šiaulių GMPS įstaigos patalpose įrengė reanimacijos mokymo klasę, organizavo medikų mokymąsi pagal šešias specializuotos medicinos pagalbos programas.     
 
Bendros Lietuvos ir Latvijos pastangos įveikiant potvynių padarinius“
2007–2008 m. Šiaulių GMPS dalyvavo projekte „Bendros Lietuvos ir Latvijos pastangos įveikiant potvynių padarinius“. Jo metu medikai mokėsi koordinuoti veiksmus, jeigu patvintų palei Lietuvos–Latvijos pasienį tekanti Lielupė. Darbuotojai vyko į teorinius seminarus Jelgavoje. Susipažinta su potvynių prevencija Čekijoje, Prancūzijoje ir Švedijoje.
 
„Krizių valdymo sistemos sukūrimas kaimyniniuose Latvijos ir Lietuvos regionuose pasienio bendradarbiavimo iniciatyva“
2006 m. birželį pradėtas vykdyti didelis projektas „Krizių valdymo sistemos sukūrimas kaimyniniuose Latvijos ir Lietuvos regionuose pasienio bendradarbiavimo iniciatyva“ (Intereg III A). Šiaulių miesto savivaldybės skirtos lėšos – 15 proc., ES parama – 85 proc.
 Vykdant pirmąjį etapą buvo suremontuota ŠGMP stoties dispečerinė, įsigyta reikalingos kompiuterinės įrangos, atnaujinta pokalbių įrašymo sistema. Prie centrinio pastato buvo pastatyta stoginė greitosios pagalbos automobiliams ir sumontuota įranga aparatūrai įkrauti.
Antrojo etapo metu 2009 m. stotis įsigijo du naujus reanimobilius su naujausia įranga, kainavusius beveik 900 tūkst. litų. Šiame etape buvo suremontuotos visos centrinės stoties patalpos, įsigyta medicininės įrangos.      
 
„Katastrofų medicinos organizavimas“ Lietuvos–Latvijos pasienyje
1999–2000 m. Šiaulių GMPS dalyvavo Phare programoje „Katastrofų medicinos organizavimas“ Lietuvos–Latvijos pasienyje. 2000 m. pasirašyta sutartis tarp Latvijos ir Lietuvos dėl bendro veiksmų plano pasienyje, vyko pratybos. Sutartyje buvo numatyta, kad greitosios pagalbos automobiliai sieną galėtų kirsti nestabdomi ir netikrinami.
2000 m. vasario mėn. Organizuota konferencija-seminaras, kuriame dalyvavo Lietuvos, Latvijos ir Švedijos atstovai. Projektui vadovavo ES ekspertas Gunaras Jansonas. Švedai mokė, kaip padėti vieni kitiems, jeigu Latvijos arba Lietuvos pasienyje įvyktų nelaimė.
Projektą finansavo Phare programa. Iš šių lėšų buvo nupirkta „Motorola“ ryšio stotelė, speciali apranga darbuotojams.

Paskutinio atnaujinimo data: 2018 m. rugsėjo 10 d.